~❤~Rabbit~是你掉的小兔子嘛?

出境:晓沫

拍摄:小Q

后期:青柠檬

地点:小Q自己的棚子

录舞的时候拍的照片,棚子这次的风格改了一点

舞蹈视频链接见文末

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

舞蹈视频链接:https://www.bilibili.com/video/av27899559